Nguồn lợi lớn từ đặc sản rươi Hải Phòng

Rươi là một đặc sản quý, hiếm, và không phải vùng đất nào cũng có. Do nhu cầu của thị trường ngày càng tăng cao mà những năm gần đây, rươi đã trở thành một l...
go top